Sobkovice - okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Podmínky používání

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.sobkovice.info je Obec Sobkovice, IČ 580953 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.sobkovice.info bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

– zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.sobkovice.info nebo je jinak zneužívat,

– zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,

– využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,

– zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,

– vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,

– pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.sobkovice.info, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,

– šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Comments are closed.